WE10
/
YAN VPOP 20
BẢNG XẾP HẠNG 20 MV
VIỆT NAM ĐƯỢC YÊU THÍCH
20h30 thứ bảy hằng tuần trên YAN TV
1
Tuấn Hưng
2
Cao Thái Sơn
3
Hồ Vĩnh Khoa - Rapsoul
4
Phạm Hồng Phước
5
Trung Quân