Tin nhắn hệ thống

DienAnh.Net hiện tại tạm đóng cửa trong để bảo trì hệ thống, các bạn Danner có thể truy cập http://dan.yan.vn để trải nghiệm bản thử nghiệm!