TOPIC LƯU TRỮ
Quốc tịch : Trung Quốc
Dân tộc : Hán
Nơi sinh : Thành phố Mẫu Đơn Giang , tỉnh Hắc Long Giang
Ngày sinh : 5/11/1982
Nghề nghiệp : ca sĩ , diễn viên
Công ty quản lý : Hoa Nghị huynh đệ
Tác phẩm tiêu biểu : Kiến quốc đại nghiệp
Thành tựu chủ yếu : Năm 2009 : Phong thượng tân nhuệ nữ diễn viên
Chòm sao : Bò cạp
Chiều cao : 1m70
Cân nặng: 48 kg
Sở trường : Vũ đạo
Chuyên nghiệp : Tốt nghiệp khoa biểu diễn năm 2000
Phim đã đóng :
Điện ảnh :
- 2008 : "Lập xuân" vai Tiểu Trương lão sư
- 2008 : "Thất thải mã lạp tùng" vai Hứa Yến
- 2009 : "Tình yêu không phải là 1 dịch vụ" vai Văn Lộ
- 2009 : "Kiến quốc đại nghiệp" vai Ủy viên của Mao Trạch Đông - đại biểu phụ nữ
- 2009 : "Quê hương bên ngoài trường thành" vai Mục Đồng
- 2009 : "Tâm khiêu qua bích" vai Đồng Cáp
- 2010 : "Mỹ nữ như vân"

Truyền hình :
- 2002 : "Hắc nhãn tình" vai Chu Minh Phượng
- 2003 : "Tuyết hoa nữ thần long" vai Thượng Quan Yến
- 2004 : "Xuân hoa lưu nguyệt" vai Hậu Lợi Lợi
- 2005 : "Đại Tồn kỳ án - Ly Miêu hoán thái tử truyền kỳ" vai Lý Ngọc (Lý Thần Phi)
- 2006 : "Bát đại hào hiệp" vai Biển Tố Vấn
- 2006 : "Tương phùng hà tất tằng tương thức" vai Lý Thu Lăng
- 2007 : "Mùa xuân hoa bông gòn" vai Phương Như Hàm
- 2007 : "Quân tử hảo cầu" vai Thủy Băng Tâm
- 2008 : "Thần thám Địch Nhân Kiệt 3" vai Vân Cô & Tiểu Thanh
- 2008 : "Sở vị hôn nhân" vai Mạnh Phi Phi
- 2009 : "Thiếu niên tụng sư Kỷ Hiểu Lam" vai Tình Nhi
- 2009 : "Sấm quan đông 2" vai Tống Thiên Nguyệt
- 2009 : "Điêu man kiều thê Tô Tiểu Muội" vai Tô Tiểu Muội
- 2009 : "Nã thậm yêu chửng cứu nễ , ngã đích ái nhân" vai Chúc Tứ Bình
- 2009 : "Hoạt phật Tế Công"

Translated by Vương Khiết Linh